ขอสดุดี
เหล่านักรบ เบเร่ย์เขียวหน่วยปฏิบัติพิเศษ "บูรพา491"

Negotiator

ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์

Riot control

รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

ครูฝึกยุทธวิธีตำรวจพิเศษ

Gallery รวมภาพ

ผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

- บทความ"หอมพ่อ"
พ.ต.ต.ปริญญา ประเสริฐ วีรกรรมอดีตหัวหน้า นปพ.เขต2 เขาหินซ้อน แปดริ้ว
- ประวัติหมวกทรงอ่อน เบเร่ย
- ปืนยาวตระกูล M16
- หน่วยรบที่ทรงประสิทธิภาพ


ข้อมูลที่น่ารู้

- การก่อการร้ายคืออะไร
- การก่อความไม่สงบ
- อาชญากรรมข้ามชาติ
- เมื่อมีคนร้ายจับตัวประกัน
  ทำอย่างไร

- พบคนกำลังจะฆ่าตัวตาย
  ทำอย่างไร


เทคนิคการเอาตัวรอด

- การยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน
- ศิลปการป้องกันตัวสำหรับ
  เยาวชน สตรี


เว็บไซท์หน่วยงาน

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ตำรวจภูธรภาค 2


สถิติการเข้าชมเว็บไซท

Free Hit Couner

Free Counter

 ภารกิจ
กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2

SPECIAL ACTION FORCE UNIT INVESTIGATION CENTER POLICE REGION 2

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548
                ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในส่วนของกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ไว้ดังนี้
                มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการควบคุมดูแลและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอาญารวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจท้องที่และหน่วยอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งปวง การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ป้องกันและปราบปรามการก่อการจลาจลและต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองรวมทั้งการฝึกทางด้านยุทธวิธีให้กับตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีเขตอำนาจรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค และเขตพื้นที่อื่น ๆ ตามแต่ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจจะสั่งการโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

  1. งานด้านธุรการและงานสารบรรณรวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของกองกำกับการ
  2. ดำเนินการหรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจท้องที่ ทางด้านการใช้อาวุธและอุปกรณ์พิเศษ ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม การก่อความไม่สงบ การก่อจลาจล การก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ
  3. ดำเนินการหรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจท้องที่ทางด้านการเจรจาต่อรองเมื่อมีเหตุก่อความไม่สงบ การก่อจลาจล การก่อการร้ายหรือเมื่อมีการจับตัวประกัน
  4. ดำเนินการหรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจท้องที่ในการช่วยเหลือตัวประกันจากการก่ออาชญากรรม การก่อความวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยการก่อจลาจล การก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ
  5. ดำเนินการหรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจท้องที่ในการควบคุมฝูงชนจากการก่อจลาจลการก่อความวุ่นวาย และความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นจากเหตุต่าง ๆ
  6. ดำเนินการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจท้องที่ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในคณะรัฐบาลและต่างประเทศและสถานที่สำคัญของทางราชการ
  7. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 


อ่านข่าวด่วนข่าวเด่นจาก RSS thai

 
 
   


TOP

กลับหน้าแรก


   
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ข้อความ รูปภาพหรือส่วนหนึ่งส่วนใด อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากหน่วยงาน แต่หากผู้ใดต้องการใช้ข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อเว็บมาสเตอร์ suriya_pho@yahoo.com
ขอบคุณครับ