สืบสวนภาค 2

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

วันนี้ (25 ก.ค.65) เวลา 09.00 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สส.ภ.2 จำนวน 10 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ ภาคบริจาคโลหิตที่ 3 จว.ชลบุรี