สืบสวนภาค 2

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ประชุมบริหารและมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ

วันนี้ (12 ก.ค.65) เวลา 13.45 น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.ภ.2 เป็นประธานในการประชุมบริหาร บก.สส.ภ.2 ครั้งที่ 6/2565 โดยมี พ.ต.อ.สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ รอง ผบก.สส.ภ.2 , พ.ต.อ.สหัสใจเย็น รอง ผบก.สส.ภ.2 พร้อมผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สส.ภ.2 ทุกนายเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 150 นาย รับฟังข้อกำชับและข้อสั่งการ แนวทางการบริหาร ขับเคลื่อนการบริหารราชการตามนโยบายของ ผบ.ตร. จากนั้น เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.ธีรเดช ฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการในสังกัด บก.สส.ภ.2 จำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน ตามโครงการ “เติมฝันสู่บัณฑิต” เพื่อเป็นการให้สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เสียสละ อุทิศตน และทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจในการทำงานให้แก่องค์กร จนเป็นที่ประจักษ์ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ