สืบสวนภาค 2

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
กิจกรรมหน่วย

ประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมตามแผนรักษาความสงบเรียบร้อยและ รปภ.ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565

วันนี้ (29 ธ.ค.64) เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.ภ.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤตยา เลาประสพวัฒนา รอง ผบก.สส.ภ.2 , พ.ต.อ.สหัส ใจเย็น รอง ผบก.สส.ภ.2 และ ผกก. ในสังกัด บก.สส.ภ.2 ประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมตามแผนรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ของ ภ.2 โดยได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติดังนี้

1. ให้ทุกหน่วยในสังกัดจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยานพาหนะ และเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ
2. เร่งรัด กวดขัน การระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.64 – 3 ม.ค.65 ตามนโยบายและแนวทางการดำเนินการของ ตร. และ ภ.2 อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. สืบสวน หาข่าว และวางแผนมาตรการป้องกันเหตุร้าย หรือการกระทำใดๆ อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
4. เน้นน้ำให้เจ้าหน้าที่ สืบสวน หาข่าว และจับกุม ผู้กระทำความผิดตามแหล่งอบายมุขต่างๆ ในพื้นที่ หากตรวจพบให้ดำเนินจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด
5. กำชับให้ รอง ผบก. ที่ได้รับมอบหมาย และ ผกก. หัวหน้าหน่วย ควบคุม กำกับ ดูแล และสั่งการ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

 

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการ

วันนี้ (8 ธ.ค.64) เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.ภ.2 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการของ บก.สส.ภ.2 โดยมี รอง ผบก.สส.ภ.2 และ ผกก. ในสังกัด บก.สส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ศปก.บก.สส.ภ.2 พร้อมนี้ได้กำชับและเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเข้มแข็งและจริงจังตามนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.2 , เสริมสร้างภาพลักษณ์ทีดีขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาประชาชน , ห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจทุกนายยุ่งเกี่ยวหรือมีผลประโยชน์อันเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ ในพื้นที่โดยเด็ดขาด , มีความรักสามัคคีต่อภาระหน้าที่ และองค์กร สร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าอยู่ และปรับปรุงมาตรฐานการทำงานให้มีความเป็นสากลทันสมัย

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop)(2)

วันนี้ (1 ธ.ค.64) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.ภ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop) เร่งรัดติดตามหมายจับคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ คดีที่น่าสนใจที่ยังจับกุมตัวผู้กระทำผิดไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมี พ.ต.อ.สหัส ใจเย็น รอง ผบก.สส.ภ.2 , พ.ต.อ.ธนเสฏฐ์ ประชาชัยศรี ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.2 กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนในสังกัด เข้าร่วมเวิร์คช๊อป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคดีและรายงานการสืบสวนจับกุมคนร้ายในคดี อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พล.ต.ต.ธีรเดชฯ กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระดับ รอง สว. ต่อเนื่องระดับ ผบ.หมู่ เป็นไปตามนโยบาย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้เป็นสากล และมี พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.ภ.2 คอยกำกับ ดูแล อย่างใกล้ชิด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL